Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Đào tạo trực tuyến

Nội dung khóa đào tạo

Tiếp nhận thanh toán từ người mua vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp

Việc tiếp nhận thanh toán từ khách hàng vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp được phản ánh vào «1С:KẾ TOÁN 8» bằng chứng từ Ủy nhiệm thu với dạnh giao dịch là Nhận tiền từ người mua. Chứng từ ủy nhiệm thu có thể dễ dàng lập được trên cơ sở dữ liệu bằng bộ xử lý Bản sao kê ngân hàng nhận được thông tin từ ngân hàng về việc tiếp nhận tiền.

 1. Hãy mở danh mục bản sao kê ngân hàng bằng cách chọn mục Bản sao kê ngân hàng trong menu Tiền gửi.
 2. Hãy nhấp nút Thêm trên thanh lệnh của danh mục được mở ra để thêm một bản sao kê mới. Điền vào bản sao kê này những giá trị mục tin như trong hình:

 3. Hãy nhấp nút Thêm trong biểu mẫu Bản sao kê ngân hàng để nhập thông tin về giấy ủy nhiệm thu mới. Xuất hiện một cửa sổ, hãy chọn loại chứng từ - Ủy nhiệm thu, nhấp nút OK. Hãy chọn dạng giao dịch trong cửa sổ mở ra: Nhận tiền từ người mua, nhấp OK.

 4. Biểu mẫu ủy nhiệm thu mới xuất hiện. Một phần trong các mục tin được điền tự động. Hãy điền những giá trị còn lại của mục tin chứng từ như hình sau:

   
 5. Ở phần dưới chứng từ, tài khoản kế toán doanh nghiệp được điền tự động – đây là tài khoản thanh toán với đối tác, đối ứng với bên Có tài khoản 1111. Nếu chỉ ra tài khoản thanh toán nhận ứng trước, ví dụ, tài khoản 1312 “Nhận ứng trước từ khách hàng”, thì khi kết chuyển chứng từ sẽ phải xác định tình trạng thanh toán theo hợp đồng, và số tiền thanh toán được tự động tách riêng thành tiền đã ứng trước và số tiền còn lại. Còn nếu không chỉ ra tài khoản ứng trước thì toàn bộ số tiền sẽ được chuyển sang tài khoản thanh toán, ví dụ tài khoản 1311 “Thanh toán với khách hàng”. Hãy điền cả hai tài khoản.     

  GHI CHÚ
  Trong chứng từ, có thể làm ẩn hoặc hiện các tài khoản với nút   trên thanh lệnh biểu mẫu chứng từ.

 6. Hộp kiểm Đã thanh toán sẽ tự động được đánh dấu ở phần trên bên phải của biểu mẫu Ủy nhiệm thu. Điều này có nghĩa là, khi kết chuyển chứng từ sẽ lập các bút toán. Ngày ở phía bên phải hộp kiểm là ngày mà giao dịch kinh tế sẽ được đưa vào cơ sở thông tin.
 7. Nhấp nút OK trong biểu mẫu chứng từ Ủy nhiệm thu để kết chuyển chứng từ và đóng biểu mẫu. Chứng từ sẽ được thêm vào trong danh mục các chứng từ của bản sao kê hiện tại.
 8. Để xem các bút toán lập được từ chứng từ Ủy nhiệm thu, hãy chọn chứng từ này trong danh mục rồi nhấp nút  trong biểu mẫu Bản sao kê ngân hàng.

   

  Các bạn vừa mới học được cách lập biểu mẫu tiếp nhận tiền thanh toán của khách hàng.
  Ở phần sau các bạn sẽ biết cách lập biểu mẫu giao dịch bán hàng và lập hóa đơn thuế GTGT.

0


 Lập hóa đơn thanh toán cho khách hàng | Mô tả khóa học | Lập phiếu xuất kho và hóa đơn GTGT