Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Đào tạo trực tuyến

Nội dung khóa đào tạo

Nhật ký chứng từ (Journals)

Trong hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP», số chứng từ là một đối tượng dùng để nhóm các chứng từ có cùng ý nghĩa. Để hiển thị số chứng từ, cần sử dụng điều khiển TableBox. Khi làm việc với số chứng từ, người sử dụng có thể tạo mới chứng từ, mở hoặc xoá chứng từ, tìm kiếm chứng từ theo số thứ tự. Ngoài ra, có thể xác định kỳ hạn hiện thị chứng tự, và như vậy, có thể tiến hành lọc ra các chứng từ theo một kỳ nào đó.

Cần lưu ý, trong mỗi chứng từ có thể có biểu mẫu (form) danh sách chứng từ, tương tự như sổ chứng từ một loại. Nếu như nó không được người lập trình tạo dựng thì hệ thống sẽ tự động tạo ra, khi mà nó cần thiết phải hiển thị. Tuy nhiên, nếu cần thiết, nó có thể được lập trong chế độ Designer và thiết kế sao cho thuận tiện cho việc sử dụng.

Một chứng từ khi lưu trữ vào hệ thống có thể ghi nhận vào nhiều nhật ký chứng từ theo như cách xác định trong chế độ Designer. Không nên sử dụng nhiều nhật ký chứng từ mà trong đó ghi nhận một loại chứng từ, bởi vì nó ảnh hưởng xấu tới hiệu suất xử lý của hệ thống khi nhập nhiều chứng từ.

Trong nhật ký thường hiển thị các dạng chứng từ khác nhau. Ví dụ, dưới đây là minh hoạ nhật ký chứng từ MuaBán, trong đó ghi nhận tất cả các chứng từ liên quan đến việc mua và bán (Hoá đơn, Phiếu nhập, Phiếu xuất...):

// Hình vẽ //

Các mục của nhật chứng từ

Trong sổ chứng từ có thể tạo nhiều mục (cột) để hiển thị dữ liệu về chứng từ.

Ví dụ, trong số MuaBán tạo một mục là ĐốiTác:

// Hình vẽ //

Khi xác định các mục số chứng từ, cần chỉ ra danh sách các trường chính của chứng từ mà cần phải hiển thị. Từ mỗi chứng từ có thể lấy ra chỉ một trường (thuộc tính). Không nên trong một mục chộn lẫn lộn nhiều dạng thông tin khác nhau, ví dụ: Đối tác và Giá trị chứng từ.

0


 Đánh số chứng từ | Mô tả khóa học | Chuỗi nỗi tiếp (Squency)