Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Đào tạo trực tuyến

Nội dung khóa đào tạo


Kiến thức căn bản v kế toán

Đối với người lập trình, mức độ phức tạp khi đặt vấn đề và giải quyết bài toán tự động hoá công tác kế toán thường tỷ lệ thuận với việc thiếu kiến thức sâu rộng về chuyên ngành kế toán. Kết quả là các giải pháp đưa ra có thể không được hợp lý, hoặc thậm chí không chính xác. Vì vậy, cần thiết có một chút khái niệm và kiến thức sơ bộ về các thuật ngữ kế toán. Trong bài viết này, tôi không đề cập sâu đến kế toán như một giáo trình kinh tế mà chỉ giới thiệu sơ qua về các thành phần chính cần thiết để có thể hình dung tổng thể về phần mềm kế toán. Những vấn đề kế toán chuyên sâu có thể xem trong các tài liệu chuyên ngành. Trước tiên, chúng ta cùng xem xét các dạng kế toán.0


 Hệ thống tài khoản và Biểu ghi kế toán | Mô tả khóa học | Các dạng kế toán