Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Đào tạo trực tuyến

Nội dung khóa đào tạo

Để lập hoá đơn thanh toán với khách hàng và nhận được mẫu in hoá đơn (để đưa cho khách hàng) chúng ta sử dụng chứng từ Hoá đơn thanh toán (Phiếu báo giá).

 1. Mở danh mục các chứng từ Hoá đơn thanh toán (Phiếu báo giá) với khách hàng (menu Hoạt động SX&KD Bán hàng Hoá đơn thanh toán (Phiếu báo giá)). Nhấp nút Thêm để thêm vào một chứng từ mới Hoá đơn thanh toán (hoặc nhấp nút Insert hoặc chọn menu Thao tác Thêm). Chúng ta điền vào các mục tin của chứng từ những giá trị giống như hình dưới:

 

 1. Để điền mục tin Tài khoản ngân hàng (đối với công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ) hãy thêm vào một tài khoản thanh toán mới trong danh sách Tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp: trong trường Tài khoản ngân hàng của chứng từ chúng ta nhấp nút Thêm (hoặc nhấp nút Insert hoặc chọn menu Thao tác Thêm). Điền vào biểu mẫu Tài khoản ngân hàng những giá trị của các mục tin như hình dưới:

Để điền mục tin ngân hàng, hãy nhấp nút chọn  để mở danh mục ngân hàng. Hãy thêm vào ngân hàng mới Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và điền thông tin về ngân hàng này giống như hình dưới.

 1. Sau khi điền tất cả các mục tin, chúng ta nhấp nút Ghi ở phần dưới biểu mẫu chứng từ Hoá đơn thanh toán với khách hàng.
 2. Để nhận được biểu mẫu in hoá đơn, hãy nhấp nút Hoá đơn thanh toán hoặc nút In ở phần dưới biểu mẫu chứng từ.

Các bạn vừa học được cách lập hoá đơn thanh toán với khách hàng.

Ở phần sau, các bạn sẽ học được cách thiết lập giao dịch tiếp nhận thanh toán của người mua vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

0


 Mua hàng | Mô tả khóa học | Tiếp nhận thanh toán từ khách hàng vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp