Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Đào tạo trực tuyến

Nội dung khóa đào tạo


“1C:KẾ TOÁN 8” có bao gồm hệ thống các tài khoản. Hệ thống các tài khoản trong chương trình được điền bằng các tài khoản và tiểu khoản định trước theo luật định. Người sử dụng không thể xóa bỏ các tài khoản đã định, nhưng có thể bổ sung thêm tài khoản và tiểu khoản mới vào hệ thống các tài khoản.

Hệ thống tài khoản kế toán quản trị phù hợp với Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và số 48/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Khi thiết lập hệ thống tài khoản, các đối tượng kế toán phân tích cũng như kế toán số lượng và ngoại tệ theo các tài khoản của doanh nghiệp phù hợp yêu cầu của pháp luật về thực hiện kế toán và phản ánh vào báo cáo.

Hệ thống tài khoản kế toán quản trị có thể mở từ menu Công ty Hệ thống tài khoản Danh mục Hệ thống tài khoản.Trên thanh lệnh của biểu mẫu hệ thống tài khoản có các nút mà qua đó các bạn có thể nhận được thông tin bổ sung về tài khoản được chọn:

Lập các báo cáo khác nhau, ví dụ: “Bảng cân đối theo tài khoản” hoặc “Thẻ tài khoản” – Nút Báo cáo.

Xem mô tả Tài khoản kế toán quản trị - Nút Mô tả tài khoản.

Xem bản ghi trong sổ bút toán – Nút Sổ bút toán.

Chuyển đến danh sách khoản mục – Nút Khoản mục.

Với sự hỗ trợ của nút In, các bạn có thể xuất ra màn hình và in hệ thống tài khoản kế toán quản trị “1C:KẾ TOÁN 8” dưới dạng danh sách đơn giản của các tài khoản hoặc dưới dạng danh sách mô tả tương tự của mỗi tài khoản.

Ghi chú:

Có thể xem hệ thống tài khoản kế toán trực tiếp trong chương trình qua hệ thống "Dùng thử trực tuyến" hoặc văn bản 19/2006/QĐ-BTC về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (ban hành về: Hệ thống Chứng từ kế toán, hệ thống Tài khoản kế toán, hệ thống Sổ kế toán và hình thức kế toán, hệ thống Báo cáo tài chính) trong hệ thống tra cứu Văn bản pháp quy trên trang web 1VS.

0


 Thiết lập các tham số Kế toán hàng tồn kho | Mô tả khóa học | Điền thông tin về các đối tác của công ty