Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Khóa học kế toán máy nâng cao

(Học phí: 500.000 đồng/học viên/khóa)

Đối tượng tham gia
Khóa học dành cho các học viên mong muốn được tìm hiểu chuyên sâu về kế toán máy 1C:KẾ TOÁN 8

Mục tiêu khóa học

Kết thúc khóa học, học viên có khả năng thao tác nhanh chóng, sử lý linh hoạt tất cả các nghiệp vụ kế toán phát sinh với phần mềm 1C:KẾ TOÁN 8. Học viên có khả năng sử dụng thành thạo 1C:KẾ TOÁN 8 để ứng dụng ngay trong công việc của mình, giúp tăng hiệu quả công việc, tiết kiệm thời gian, công sức.

Nội dung khóa học

Học viên cần lưu ý, thời gian của khóa đào tạo phụ thuộc nhiều vào vai trò và trách nhiệm của học viên trong tổ chức, kỹ năng chuyên môn hiện thời của học viên và số lượng học viên tham gia

Nội dung đào tạoThời gian đào tạo ước tính (Tiết)
Khái quát về hệ thống:
      Giới thiệu 1C:DOANH NGHIỆP
      Giới thiệu 1C:KẾ TOÁN 8
      Thao tác với cơ sở dữ liệu
0,5
Điền các giá trị ban đầu:
      Thiết lập tham số ban đầu
      Thao tác với hệ thống danh mục
      Điền số dư ban đầu của các tài khoản
2
Kế toán thương mại:
      Tiền mặt tiền gửi
      Mua hàng bán hàng
      Kho bãi
      Thuế GTGT
2
Kế toán TSCD:
      Công trình xây dựng cơ bản
      Sửa chữa lớn TSCD
      Điều động
      Thanh lý, ghi giảm
      Thay đổi tham số
2,5
Kế toán tiền lương và nhân sự:
      Kế toán tiền lương
      Các khoản trích theo lương
      Nhân sự
1,5
Kế toán sản xuất:
      Thiết lập hệ thống
      Quản lý định mức
      Tập hợp, phân bổ chi phí
      Nhập kho sản phẩm, phế liệu
      Xác định chi phí dở dang
      Lập báo cáo giá thành
3
Các bút toán điều chỉnh:
      Xác định lại các tham số
      Dùng phiếu kế toán
2
Các công cụ:
      Các công cụ có sẵn
      Các công cụ bên ngoài
1,5
Đóng sổ và xem báo cáo:
      Đóng sổ cuối kỳ
      Các báo cáo quản trị
      Báo cáo tài chính
1
Thảo luận:
      Tóm tắt khóa học
      Thảo luận
2
Tổng thời gian ước tính18

Chứng chỉ khóa học

Kết thúc khóa học, học viên sẽ đươc cấp chứng chỉ đã hoàn thành khóa học do trung tâm phát triển nhân lực LADECEN trực thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cấp.

Lịch đào tạo

Khóa học kế toán máy nâng cao chỉ dành cho các học viên đã hoàn thành khóa đào tạo cơ bản. Thời lượng đào tạo:  6 buổi (3 tiếng/ buổi) Một lịch biểu đào tạo chi tiết, cụ thể sẽ được thông báo trực tiếp tới học viên khi đăng ký tham gia khóa học này.

Tài liệu khóa học 1C:KẾ TOÁN 8 nâng cao (tài liệu khóa học)

- Thực hành kế toán máy trên 1C:KẾ TOÁN 8 (Sách tài liệu)

- Hướng dẫn các nghiệp vụ (Sách tài liệu)

- Dữ liệu mẫu 1C:KẾ TOÁN 8 (File dữ liệu)

- Các tài liệu học bằng Flash