Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Khóa học đào tạo công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8

(Học phí: 5 triệu đồng/học viên/khóa)

Đối tượng tham gia:

Khóa học dành cho các chuyên gia công nghệ thông tin (CNTT), các sinh viên đang theo học chuyên ngành CNTT và các đối tượng quan tâm muốn tìm hiểu về một nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 vượt trội, giúp lập trình nhanh các giải pháp ứng dụng.

Tìm hiểu về nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8

Mục tiêu khóa học

Kết thúc khóa học, học viên sẽ nắm bắt được các cơ chế làm việc, cũng như hình dung được về các phương pháp sử dụng các tính năng của mô-đun trong hệ thống 1C:DOANH NGHIỆP để tạo dựng và tùy chỉnh giải pháp ứng dụng.

Nội dung khóa học

Học viên cần lưu ý, thời gian của khóa đào tạo phụ thuộc nhiều vào vai trò và trách nhiệm của học viên trong tổ chức, kỹ năng chuyên môn hiện thời của học viên và số lượng học viên tham gia.

Việc xây dựng khóa học được thực hiện theo cấu trúc của công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8: trong mỗi tiết học sẽ đưa ra các mô tả về một số mô-đun xác định hoặc một phần chức năng của hệ thống, cũng như đưa ra các ví dụ minh họa về các thao tác trong hệ thống.

Khóa học sử dụng bộ giáo trình "Đại cương thiết kế cấu hình trong hệ thống 1C:DOANH NGHIỆP 8". Các ví dụ trong bộ giáo trình này được chắt lọc từ thực tế giúp người nghiên cứu nó tiếp cận từ cái đơn giản nhất của hệ thống 1C:DOANH NGHIỆP đến khi có thể tự tạo giải pháp ứng dụng có thể giải quyết các vấn đề thực tế.

Tóm tắt nội dung chính khóa học

(Nội dung khóa học được xây dựng dựa trên việc giải quyết một bài toán về lập trình cụ thể giúp học viên dễ dàng nắm được kiến thức bằng những nhiệm vụ thực hành)

- Mục đích và nhiệm vụ của khóa học.
- Tổng quan về công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8
- Đặt nhiệm vụ bài toán
- Các công cụ giải quyết bài toán
- Liệt kê.
- Chứng từ.
- Nhật ký chứng từ.
- Tiêu chí lọc.
- Báo cáo và bộ xử lý.
- Biểu ghi thông tin.
- Truy vấn.
- Bảng cơ sở dữ liệu.
- Hình thức bề ngoài của biểu mẫu.
- Quản trị hệ thống
- Bổ sung.

Chứng chỉ khóa học

Kết thúc khóa học, học viên sẽ đươc cấp chứng chỉ đã hoàn thành khóa học do trung tâm phát triển nhân lực LADECEN trực thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cấp.

Lịch đào tạo

Đào tạo theo hai hình thức:

          - Đào tạo tập trung (Học phí: 5 triệu đồng)
                 + 1 tuần 2 buổi, 3 giờ/buổi, thời gian 1 tháng,
                 + Số lượng học viên: 10 người
                 + Thời gian: 24 tiết.
         - Đào tạo trực tuyến (Học phí: 1 triệu đồng)
                 + Cung cấp giáo trình đào tạo để học viên tự nghiên cứu qua internet
                 + Thời gian: 1 tháng
Tài liệu khóa học

Dưới đây là các tài liệu được sử dụng cho khóa học (tài liệu khóa học)

      + Khái quát về 1C:DOANH NGHIỆP 8 (Bản trình chiếu bằng PowerPoint)
      + Giáo trình thiết kế cấu hình trên 1C:DOANH NGHIỆP 8 (Sách tài liệu)
      + Dữ liệu mẫu thiết kế cấu hình trên 1C:DOANH NGHIỆP 8 (File dữ liệu)
      + Các tài liệu học bằng Flash

Giáo trình và phương pháp dạy được chuẩn hóa theo khóa học do hãng 1C tổ chức trên 21 nước có đối tác của mình.