Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Khóa học kế toán máy căn bản (miễn phí) 


Đối tượng tham gia

Khóa học kế toán máy căn bản, dành cho  tất cả các đối tượng quan tâm muốn bước đầu tìm hiểu về kế toán máy.

Mục tiêu khóa học

Hướng dẫn học viên những kỹ năng để xử lý các nghiệp vụ kế toán cơ bản phát sinh trong kỳ kế toán doanh nghiệp với phần mềm 1C:KẾ TOÁN 8.

Nội dung khóa học

Học viên cần lưu ý, thời gian của khóa đào tạo phụ thuộc nhiều vào vai trò và trách nhiệm của học viên trong tổ chức, kỹ năng chuyên môn hiện thời của học viên và số lượng học viên tham gia.

Nội dung đào tạo Thời gian đào tạo ước tính (Giờ)
Khái quát về hệ thống:
      Giới thiệu 1C:DOANH NGHIỆP
      Giới thiệu 1C:KẾ TOÁN 8
      Thao tác với cơ sở dữ liệu
0.5
Điền các giá trị ban đầu:
      Thiết lập tham số ban đầu
      Thao tác với hệ thống danh mục
      Điền số dư ban đầu của các tài khoản
2
Kế toán thương mại:
      Tiền mặt tiền gửi
      Mua hàng bán hàng
      Kho bãi
      Thuế GTGT
2
Đóng sổ và xem báo cáo:
      Đóng sổ cuối kỳ
      Các báo cáo quản trị
      Báo cáo tài chính
1
Thảo luận:
      Tóm tắt khóa học
      Thảo luận
0.5
Tổng thời gian ước tính 6

Lịch đào tạo

Học viên sẽ học 2 buổi cho khóa học căn bản:
 • thứ 5 và thứ 6, thời gian: 18h - 21h

Tài liệu khóa học 1C:KẾ TOÁN 8 căn bản

Dưới đây là các tài liệu được sử dụng cho khóa học (tài liệu khóa học)